Den Haag gaat strenger controleren op overlast door Airbnb

Auteur: Thijs Jacobs
29 mei 2017
Den Haag gaat strenger controleren op overlast door Airbnb

Ook Den Haag kondigt maatregelen aan om de overlast door verhuur via Airbnb te beperken. De zogenaamde 'Pandbrigade' gaat een oogje in het zeil houden en er zorg voor dragen dat woningen in Den Haag niet structureel worden verhuurd via Airbnb.

Hagenaars worden opgeroepen om overlast te melden via het Meldpunt Woonoverlast. Met name in het centrum, Segbroek en Scheveningen worden veel overnachtingen via Airbnb geboekt, 126.000 overnachtingen werden er in Den Haag genoteerd vorig jaar via de bemiddelingswebsite. De gemiddelde prijs per nacht lag op tachtig euro.

Anderzijds ziet de wethouder nog geen basis voor strengere regelgeving, zoals in Amsterdam, zo lazen wij op de website van het AD. 

Overig nieuws