Honderden Amsterdamse Airbnb-aanbieders omzeilen regels

Auteur: Roy Spijker
4 juli 2017
Honderden Amsterdamse Airbnb-aanbieders omzeilen regels

Mogelijk omzeilen veel aanbieders van een Airbnb in Amsterdam de strengere regels die de stad sinds kort heeft ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van blogger Dirk Kloosterboer. Adressen die eerder werden aangeboed als 'woning', worden nu op de appartementenverhuursite als 'kamer' aangeboden.

Sinds vorig jaar mogen zelfstandige woningen nog maar voor zestig dagen per jaar worden verhuurd. Deze regels gelden echter niet voor het verhuren van een kamer in je een woning (een bed & breakfast). 

Twee trends
Sinds de invoering van de nieuwe regel van de gemeente Amsterdam ontdekte Kloosterboer een tweetal trends. Ten eerste daalde het aantal woningen dat langer dan zestig dagen per jaar beschikbaar was flink. Ten tweede wordt er met  honderden adressen die eerder als zelfstandige woningen werden aangeboden nu geadverteerd als kamer. Normaal gesproken zouden door de afspraken die de gemeente Amsterdam met Airbnb heeft gemaakt deze adressen na zestig dagen verhuur automatische van de site worden verwijderd. Nu ze als kamer staan aangeboden is dit niet het geval. Volgens Kloosterboer wordt dezelfde truc ook in New York toegepast.

Reactie Airbnb
Volgens Airbnb is de methode die Dirk Kloosterboer heeft gebruikt voor zijn onderzoek niet nauwkeurig. De appartementenverhuursite zegt tegen AT5 zelf ook constant te monitoren of dergelijke trucjes plaatsvinden. 

Overig nieuws