Queens krijgt schadevergoeding gemeente

17 december 2015
Queens krijgt schadevergoeding gemeente

Queens Lunchroom en Bed & Breakfast op de Groenmarkt in Amersfoort heeft de juridische strijd met de gemeente gewonnen. Door ambtelijke
dwalingen werd er een 'urilift' midden op het terras van Queens geplaatst. Dat is niet zo netjes, maar de gemeente vond dat het in zijn recht stond. Niet dus, zo oordeelde ook de Raad van State.

*Schadevergoeding*
De eigenaresse, Paula Bouwer, krijgt nu een schadevergoeding van 45.000 euro. De Raad van State heeft dit de gemeente opgelegd. De proceskosten van 6000 euro komen eveneens voor rekening van de gemeente.

*Schade was nog hoger*
Bouwer is uiteraard in haar nopjes met de uitspraak, maar heeft volgens eigen berekeningen 300.000 euro misgelopen door de urilift. In 2008 werd de urilift geplaatst en pas in 2012 verplaatst. Overigens moet de gemeente ook de wettelijke rente (van 4000 euro per jaar sinds 2008) bovenop de schadevergoeding betalen aan Queens.

*UPDATE:*
Paula Bouwer stuurde ons het volgende persbericht:

Queens is ontzettend blij dat na jaren van procedures, hoge kosten, en grote tijdsinvestering in onderzoeken, vandaag na een uitspraak in het openbaar voorgelezen, is gebleken dat de Raad van State op alle inhoudelijke juridische punten Queens in het gelijk heeft gesteld. Jarenlange procedures met veel tegenslagen tonen aan dat de Gemeente Amersfoort hen benadeeld heeft en dat een tegemoetkoming in de misgelopen opbrengsten en hoge kosten gerechtvaardigd is.

*Uitspraak Raad van State*
Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bepaling van de schade ontstaan door onnodig plaatsen van de urilift op het terras van Queens en enkele meters voor de voordeur. Eind 2014 heeft de Raad van State bepaald dat zij zelf een onderzoek zouden instellen naar de omvang van de schade. Dit omvangrijke onderzoek heeft van januari tot en met juni 2015 geduurd. Tijdens dit onderzoek zijn een aantal belangrijke zaken naar voren gekomen.

*Schade urilift zelf veroorzaakt door Queens?*
De Gemeente Amersfoort heeft aangegeven dat de omzet- en imagoschade door Queens zelf is veroorzaakt. De Raad van State deelt deze mening niet. Queens treft geen blaam.

*Verloop urilift kwestie*
De urilift is onnodig geplaatst op het terras van Queens en de vergunningen zijn doelbewust vertraagd om een schadevergoeding te omzeilen. In 2008 is deze ‘rechtmatige’ plaatsing, vlak voor de opening van Queens, een feit. De vergunningen blijven uit, en na ruim een jaar worden deze, onder druk van de pers, verstrekt. Wel met beperkingen in tijden, en met een urilift, die bediend werd door ‘collega’ ondernemers.

*Gemeente sjoemelde met vergunningsaanvraag*
De Gemeente Amersfoort heeft de afgelopen jaren regelmatig gesteld, ook tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp, dat Queens nalatig is geweest en de vergunningen niet tijdig heeft aangevraagd. De Raad van State heeft dit onderzocht en het is gebleken dat de Gemeente Amersfoort de vergunningaanvraag voor het terras heeft geantidateerd om te doen voorkomen alsof de urilift aanvraag eerder was.

*Partijdige belangenbehartiging*
In 2010 heeft de Gemeente SAOZ opdracht gegeven om een rapport uit te brengen over de schade. SAOZ heeft in dit rapport aangegeven dat de urilift 5 meter naast het terras stond en dat, omdat er geen vergunningen waren – er dus ook geen recht op schade zou bestaan. Dit advies van 0 euro schade, is overgenomen door de Gemeente. De Raad van State heeft dit rapport als discutabel aangemerkt en als partijdig.

In 2014 is er opnieuw een rapport opgemaakt waarbij duidelijk de strekking van het verhaal moest zijn dat er 0 euro schade was gerealiseerd. Dr. Van Zundert, een deskundige op dit gebied – heeft verklaard dat er 50 procent kans was op een urilift op het terras – in 2007 7 keer te vinden in Nederland – en dat de bedrijfsvoering van Queens dermate slecht was dat er geen sprake kon zijn van schade.

In 2015 voert de Gemeente Amersfoort opnieuw aan, ondanks het feit dat de Raad van State twee uitspraken heeft gedaan in hoger beroep, dat er van schade geen sprake is.

*Advocaat uit Amsterdam vecht jarenlang voor Queens*
Sjoerd van den Ende van in eerste instantie Kennedy van der Laan advocaten en sinds 2015 zelfstandig gevestigd als DVLP advocaten, heeft sinds 2012 veel energie gestoken in het behartigen van de belangen van Queens. De Gemeente Amersfoort is aansprakelijk gesteld, en heeft in geen enkele procedure erkenning gegeven voor de grote ongemakken die gepaard gingen met de urilift op het terras. Geluidsoverlast, geuroverlast, negatieve beeldvorming, beperking in bedrijfsvoering... Alles werd stelselmatig ontkend.

In 2014 komt aan het licht, door onderzoek in het dossier op het stadhuis, dat het hoofd Vergunningen per abuis een e-mailbericht in het dossier heeft achtergelaten.
In dit bericht is vermeld dat er 9 afdelingshoofden worden opgeroepen om Queens het leven zuur te maken.

Ook is inmiddels bekend geworden dat de Queens ondernemers als ‘zwarte raven’ worden gezien in de stad. Er is een rapport opgemaakt binnen het stadhuis over bewoners en ondernemers die een ‘bedreiging’ vormen voor de stad. Hier maken de ondernemers onderdeel van uit. Jaren van ernstige tegenwerking volgen.

*Schade uitkering vastgesteld*
Binnen nu en 6 weken zal de schade uitkering bijgeschreven moeten worden op de rekening van Queens. Dit hebben 3 rechters besloten. De procedurekosten worden slechts gedeeltelijk vergoed, tot een hoogte van bijna 7000 euro.
Uiteindelijk heeft de hele affaire Queens veel meer schade berokkend dan de tegemoetkoming in de schade. De kosten vanaf 2007, de beperkingen in bedrijfsvoering, de aangepaste vergunningen, de verminderde openingstijden en een ander bedrijfsmodel zijn vele malen hoger dan waarin de schade voorziet.

~Het bovenstaande relaas is het verhaal van mevrouw Bouwer zelf, en niet van de redactie. Wellicht reageert de Gemeente Amersfoort nog. Wij houden je op de hoogte.~


~Thijs Jacobs~

Overig nieuws