Airbnb: zonder registratienummer geen advertentie

Auteur: Redactie
Toerisme 1 februari 2021
Airbnb: zonder registratienummer geen advertentie

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Airbnb, naar de opvattingen over toerisme in Nederland laat zien dat er grote steun is voor een nieuwe wet die gemeenten de bevoegdheid geeft om een verplicht registratiesysteem in te voeren voor vakantieverhuurders, waarmee zij hun advertentie registreren bij de gemeente.

Pieter Guldemond, Hoofd beleid voor Airbnb in Noord-Europa : “Airbnb steunt het registratiesysteem volledig. We gaan vrijwillig alle advertenties verwijderen die, zonder geldige reden en na een verplichte voorlichtingsperiode van zes maanden, nog steeds geen registratienummer tonen. Wij willen bijdragen aan het succes van deze nieuwe wet en ervoor zorgen dat steden over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om vakantieverhuur effectief en proportioneel te reguleren.”

Veel steun voor nieuwe wet

Het onderzoek, waarbij meer dan 2.000 Nederlanders werden bevraagd over onderwerpen als toerisme, de economie, de nieuwe wetgeving en de manier waarop COVID-19 hun opvattingen over reizen heeft veranderd, laat zien dat er veel steun is voor de nieuwe Wet toeristische verhuur. Zo verwacht zeven op de tien mensen dat registratie een effectief middel zal zijn om vakantieverhuur te reguleren.

“’We willen dat volstrekt helder is dat Airbnb een zero-tolerance beleid heeft voor overlastgevers op ons platform. We moedigen daarom iedereen aan om de regels op te volgen. We weten dat proportionele regels effectief zijn, en uit de data blijkt dat Nederlanders het daar volledig mee eens zijn. Dus onze boodschap is duidelijk: ben je een host en moet je in jouw stad en voor jouw advertentie een registratienummer tonen? Dan zeggen we: geen registratienummer, dan ook geen advertentie op Airbnb”, aldus Guldemond.

Regulering en lokale economie

Naast het belang van regulering, laat het rapport ook zien dat een gezonde lokale economie een prioriteit is voor Nederlanders. Zeven op de tien ziet toerisme als een essentieel onderdeel van deze economie. Airbnb levert hier een belangrijke bijdrage aan. In 2019 gaven Airbnb-gasten die in Amsterdam verbleven meer dan 250 miljoen euro uit, waarmee zij plaatselijke ondernemingen steunden. Airbnb is goed voor meer dan 21% van de totale uitgaven in het verblijfstoerisme omdat de gasten vaak langer verblijven (twee keer langer dan in hotels) en meer uitgeven.

Het onderzoek liet ook veel steun zien voor Airbnb’s ondersteuning bij het innen van toeristenbelasting. Vier van de vijf respondenten in Den Haag en drie van de vier in Utrecht en Rotterdam steunden het innen van toeristenbelasting via Airbnb in hun stad.

Airbnb heeft een akkoord gesloten met gemeente Haarlem in november 2020 om toeristenbelasting te innen en af te dragen aan de gemeente namens hosts, en sinds 2015 is er op deze manier meer dan 34 miljoen euro aan toeristenbelasting afgedragen aan de gemeente Amsterdam. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met Rotterdam over het uitbreiden van dit initiatief naar deze steden.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat:

75% de nieuwe Wet toeristische verhuur steunt
69% verwacht dat de nieuwe wet effectief zal zijn;
69% erkent dat toerisme een noodzakelijk onderdeel van de economie is.
In de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zeggen respondenten dat zij willen dat toerisme bijdraagt aan leefbaarheid en kwaliteit van leven in hun stad, met een flinke meerderheid (54-61%) die toerisme als vitaal onderdeel van de lokale economie ziet.
41% vond dat toerisme bijdraagt aan plaatselijke ondernemingen en winkels, 31% dat het economische winst stimuleert en 24% vond dat toerisme zorgt voor meer banen.

 

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut DECODE_M. Zij hebben in december 2020 een representatieve aselecte steekproef van ruim 2.000 Nederlanders bevraagd.

Overig nieuws