Toeristenbelasting voor Airbnb-verhuur Haarlem eenvoudiger

Auteur: redactie
Toerisme 27 november 2020
Toeristenbelasting voor Airbnb-verhuur Haarlem eenvoudiger

De gemeente Haarlem heeft een overeenkomst gesloten met het verhuurplatform Airbnb, waarbij is geregeld dat het platform per 1 januari 2021 de toeristenbelasting rechtstreeks int bij de verhuurder. De toeristenbelasting wordt daarna door Airbnb afgedragen aan Cocensus, de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke belastingen in Haarlem. De gemeente Haarlem maakte dit zelf bekend.

In Amsterdam wordt op een soortgelijke wijze gewerkt, en dat is naar tevredenheid verlopen. Met deze werkwijze is Haarlem na Amsterdam de eerste gemeente die zo'n overeenkomst met Airbnb aangaat.

Per overnachting moet in Haarlem de toeristenbelasting afgedragen en opgegeven worden, wat een tijdrovend en bewerkelijk proces is. Met de nieuwe regeling wordt administratieve rompslomp vermeden. Airbnb zal de aangesloten hosts zelf benaderen met meer informatie over de verandering per 1 januari. 

In 2019 is de Huisvestingsverordening aangepast. Hierin is opgenomen dat een eigenaar in Haarlem maximaal 30 dagen per kalenderjaar zijn woning mag verhuren aan niet meer dan 6 personen (waarvan 4 volwassenen) en dat er een meldingsplicht geldt.

Overig nieuws