Tweede Kamer akkoord met motie om verhuur via Airbnb te kunnen inperken

Auteur: Thijs Jacobs
21 juni 2017
Tweede Kamer akkoord met motie om verhuur via Airbnb te kunnen inperken

De Tweede Kamer heeft ingesemd met een voorstel dat erin voorziet dat kamerverhuur via Airbnb op behoorlijke wijze geregeld moet worden. Wethouder Ivens van de gemeente Amsterdam gaf al eerder aan dat het hem aan juridische mogelijkheden ontbreekt om Airbnb aan te pakken, aangezien er geen wetgeving is op landelijk niveau.

Enkel VVD en PVV stemden tegen de motie, die je via deze link kunt inzien. 

De motie luidt als volgt:

 

constaterende dat verhuur via online platforms als AirBnB kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de woonruimte, overlast en illegale hotelvorming;

constaterende dat in diverse wereldsteden, als Barcelona en Florence, verschillende mogelijkheden worden benut om toeristisch verhuur via online platforms te reguleren;

overwegende dat gemeenten toeristisch verhuur via online platforms willen reguleren en dit effectief willen handhaven;

verzoekt de regering om de gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de kamer spoedig te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Voortman
Ronnes
Azarkan
Van Eijs

Zie onderstaande Facebook-post van Ivens, waarin hij vraagt om uitbreiding van net instrumentarium, teneinde woningverhuur aan te kunnen pakken. 

Overig nieuws