Winstgevende cijfers voor Airbnb

Auteur: Roy Spijker
Economie 27 januari 2017
Winstgevende cijfers voor Airbnb

Airbnb heeft voor het eerst in zijn bestaan winst geboekt. Dat blijkt uit gesprekken die Bloomberg met insiders voerde. De zwarte cijfers zouden in de eerste helft van vorig jaar zijn geschreven, het is nog niet bekend om wat voor bedrag het gaat.

De winstgevende cijfers van Airbnb zijn opmerkelijk, aangezien andere online platforms moeite hebben om winst te boeken. Zo zou bijvoorbeeld de taxidienst Uber 3 miljard hebben verloren.

Het voordeel van Airbnb is dat zij weinig concurrentie hebben. Ook zou het huizenplatform minder kosten hebben. Naar verwachting zal Airbnb ook dit jaar af kunnen sluiten met brutowinst.

Overig nieuws